? عطش انتظارخداوندا ...
رسان از ما سلامش ، به گوش ما رسان یا رب کلامش ، به سوز سینه ی مجروح زهرا ؛
نما تعجیل در امر قیامش ...
اللهم عجل لولیک الفرج

????? ????
1395/10/02 | | |